Vann- og avløpsledninger i grunnen der du skal bygge

Ved all bygging skal Verdal kommune ved Teknisk drift kontaktes for å få kontrollert om det finnes kommunale ledninger i grunnen.
Tlf 74 04 82 00.