Finn planstatus for din eiendom

Rød farge angir reguleringsplan, lyse blå farge kommunedelplan, mens mørke blå farge angir kommunedelplanenes arealdel.

1. Skriv inn gatenavn eller gnr og bnr (+ evt. festenr og seksjonsnr) og klikk på lupen. Gnr/bnr skrives på denne formen: 20/130. Klikker deretter på "Adresser" (ikke "Eiendommer") og klikk på adresse til din eiendom.

2. Klikk i kartet der tiltaket skal plasseres sånn at du får opp denne egenskapsboksen. Klikk på "Mer info"

3. I vinduet som da kommer opp vil du se hvor mange planer som gjelder for din eiendom. Klikk på planstatus for å se detaljer om planene.

4. I neste vindu du får opp vil det stå hvilke plantyper som gjelder, normalt Kommuneplan eller Reguleringsplan. Står det Arealbruksområde betyr dette at det er en eldre kommunedelplan som gjelder.

5. Ved å klikke på plantypen vil du få mer informasjon om planen. Her vil du bl.a. finne planidentifikasjon og plannavn som skal inn i en evt. søknad.

6. Klikker du på "Vis i planregisteret" vil du bl.a. få opp lenker til bl.a. plankartet og bestemmelsene. I disse dokumentene finner du opplysninger om tiltaket er i henhold til gjeldene planer. Gjelder f.eks. arealets formål, byggegrenser, tiltaktets størrelse/-høyde, takvinkel, utnyttelsesgrad o.l. Er det ikke det må du søke om dispens fra planen.