Sjekk om det er registrert kulturminner der du skal bygge

Kartet viser hvor det er registrert kulturminner.

1. Skriv inn gatenavn eller gnr og bnr (+ evt festenr og seksjonsnr) og klikk på lupen. Gnr/bnr skrives på denne formen: 20/130. Klikker deretter på "Adresser" (ikke "Eiendommer") og klikk på adresse til din eiendom.

2. Er området du skal plassere bygget skravert med farge må du ta kontakt med kommunen for å avklare om du kan bygge på dette området.