Sjekk om det er registrert flomfare der du skal bygge

Kartet viser hvor det er registrert flomfare (200 års intervall) samt områder hvor kjeller ikke tillates.

1. Skriv inn gatenavn eller gnr og bnr (+ evt festenr og seksjonsnr) og klikk på lupen. Gnr/bnr skrives på denne formen: 20/130. Klikker deretter på "Adresser" (ikke "Eiendommer") og klikk på adresse til din eiendom.

2. Er området du skal plassere bygget skravert med blå farge som i bildet under må du ta kontakt med kommunen for å avklare om du kan bygge på dette området. Brun skravur angir at det ikke tillates kjeller.