Byggegrenser

Dersom annet ikke er angitt i plan er det disse byggegrensene du må forholde deg til

Til Fylkesveg (se kart over):
Rød linje (Fv. 72): 50 meter fra midt i vegen
Blå linje (Fv 757 fram til Stiklestad, Fv 155, 173, og 759): 30 meter fra midt i vegen
Grønn linje (Fv. 757 Stiklestad - Volden, Fv. 166, 167, 169 og 758): 15 meter fra midt i vegen
Gul linje (øvrige fylkesveger): 15 meter fra midt i vegen

Kommunal veg: 15 meter fra midt i veg
E6: 50 meter fra midt i veg
Jernbane: 30 meter fra spormidt. Alle tiltak er søknadspliktig ihht til jernbanelovens § 10, dersom det er nærmere enn 30 meter fra spormidt. Dette gjelder også dersom annen byggegrense fremgår av plan.

Her kan du sjekke vegtype

1. Skriv inn gatenavn eller gnr og bnr (+ evt festenr og seksjonsnr) og klikk på lupen. Gnr/bnr skrives på denne formen: 20/130. Klikker deretter på "Adresser" (ikke "Eiendommer") og klikk på adresse til din eiendom.

2. Brun linje: Fylkesveg, Grå linje: Kommunal veg, Gul linje: Privat veg